Raskevedude, ülegabariidiliste vedude, treilervedude ning erivedude korraldamine ei koosne lihtsalt kauba peale laadimisest ning sihtkohta sõitmisest. Sellise iseloomuga vedude veokorraldus eeldab täpset ja kindlat joont, mis algab laua taga veose teekonna marsruudi ning erinevate riskide analüüsimisel ning planeerimisel ja lõppeb autojuhi ning operaatori tööga. Meie ega ka töö tellija ei soovi näha töös seisakuid ega takistusi – ei siseriiklikel ega rahvusvahelistel vedudel. Ütlusel “laev ei oota” on meie töös hoopis teine tähendus ning seetõttu võtame igat tellijat, iga tellimust ja iga vedu äärmiselt tõsiselt ning korraldame selle igat detaili põhjalikult läbi analüüsides.

  Veose planeerimine

Raskevedude ning ülegabariidiliste vedude teostamise kõige esimeseks sammuks on veose planeerimine. Mis on see, mida on vaja punktist A punkti B toimetada? Kombaini, metsatraktori, veoauto, moodulmaja mooduli või suure viljapunkri laadimine, koorma kõrgus ja laius ning mass on väga erinevad. Kas veos viiakse sihtkohta ühes tükis või on see mõistlikum osaliselt või täielikult demonteerida. Hoopis konteinerisse panna ning sedasi sihtkohta saata? Võtke meiega ühendust ning leiame kõikidele nendele küsimustele Teie jaoks parimad vastused.

Suuremõõtmeliste vedude teekonna planeerimisel 3D simulatsiooni programmi ning lisaks teeme ka eelnevad teeuuringud, et teel ei esineks ootamatuid “takistusi”.

Eriload ja kooskõlastused

Sõiduautoga punktist A punkti B sõitmine on lihtne: senikaua kui tee on kasutatav ning läbisõidukeeldu ei ole, jõuate kohale. Mida suuremaks lähevad mõõtmetelt ja massilt koormad, seda rohkem on vaja pöörata tähelepanu sellele, kust tegelikult läbi sõita saab. Autorongi täismass on rohkem kui teelõigul lubatud, kas mõnel ristmikul saab üldse pööret teha või kas koorma kõrgus või laius on suurem kui lubatud – kõikide nende küsimustega kaasnevate kooskõlastuste ning erilubade korraldamine on meie jaoks igapäevategevus, et Teie kui kliendi veosed jõuaks õigeaegselt kohale.

Marsruudi ettevalmistused

Marsruudi ettevalmistus käib käsikäes erilubade ning kooskõlastustega. Tänu pikaajalisele kogemusele antud valdkonnas, kuhu on kaasatud ka mitmed koostööpartnerid, suudame operatiivselt ning täpselt planeerida veose liikumisteekonna ning ette näha ka võimalikke kitsaskohti. Tulemuseks on teadmine, et veos on õigeaegselt tervena sihtkohas, mitte viadukti all kinni või külili kraavis

Saateauto teenused

Saateauto ei ole pelgalt plafoonidega ja vilkuritega auto, mis liigub veosest eespool/tagapool. Saateauto juht peab omama vastavat koolitust ja tunnistust. Lisaks alates 2022 aastast peab saateauto vastama autoveo-ja liiklusseaduse poolt kehtestatud nõuetele, mis tähendab seda et “tava sõidukit” millele on katusele pandud magnetiga vilkur ei tohi enam “saateautona” kasutada!

Premium Trans on selleks panustanud palju, et teha asju nii nagu peab ja natukene rohkemgi- omame nüüdseks kõrgeima BF3 standardile vastavat saateauto bussi, mis on varustatud lisaks nõutud vilkuritele,raadiojaamadele,kõrgusmasti ja erinevate töötuledega ka kahe kõrgresolutsioonilise LED monitoriga katusel. Kõike seda selleks, et tagada nii veostele kui kaasliiklejatele maksimaalse turvalisus!

Saateauto peamiseks ülesandeks on maandada ootamatult tekkivaid ohte, mis paratamatult teepeal ette tulevad, tagamaks veose sujuva ja turvalise kulgemise punktist A, punkti B, reguleerida vajadusel liiklust ja kindlustada suurveose sujuva ja turvalise teekonna.

Nii saateauto operaator kui veoauto operaator töötavad teel ühtse meeskonnana selle nimel, et veos tervena sihtkohta jõuaks.

Rahvusvahelised veod

Pakume klientidele mugavat ja paindlikku teenust raske- ning ülegabariidiliste vedude valdkonnas. Vedusid teostame terves Euroopas, sõltumata lähte- ja sihtpunktist. Vaja viia traktor/kombain Tartust-Tapale või viljapunker Helsingist Vilniusesse? Või hoopiski teine veoauto Trondheimist Varssavisse? Meie jaoks ei ole ükski koorem liiga keeruline või sihtkoht liiga kaugel.

Kodustaap on meil Tartu, aga vedusid teostame nii Eestis, teistes Balti riikides, Skandinaavias ning loomulikult ka mujal Euroopas.

Veokorraldus

Pikk ettevalmistus veose laadimise ja marsruudi planeerimisel ning kõikide ettevaatus- ja ohutusabinõude kasutusele võtmine tähendab seda, et veos jõuab õigel ajal õigesse kohta. Ega me põhjuseta ütle, et laev ei oota. Me mõistame klientide soove ning vajadusi ning teame, et Teie jaoks on aeg raha. Põhjalik ettevalmistus ja kogenenud töötajad tähendavad päeva lõpuks seda, et Teie saate oma töödega püsida graafikus ning planeeritud tegevused saavad õigeaegselt tehtud.

Teine oluline aspekt siinjuures on loomulikult ka see, et meie masinapark on uus ning regulaarselt hooldatud ja kinnitusvahendid sertifitseeritud, et planeeritud veod saaksid toimuda õigeaegselt ning turvaliselt. Ilmselgelt hindate Teie oma veetavat kaupa kõrgelt ja meie leiame, et tehnika millega kliendi kaupa tarnitakse vastab kõrgetele standarditele. Kas maksta veokilomeetrilt paarkümmend senti vähem ning riskida vana amortiseerunud treileriga/tehnikaga või hinnata meie kui transpordi pakkuja panust sellesse, et Teie kaup jõuab turvaliselt ja väärikalt sihtkohta, jääb Teie otsustada.