Premium Trans - raskeveod, ülegabariidilised veod, eriveod

Premium Trans on transpordiettevõte, mille põhitegevuseks on rasketehnika, eritehnika ning ehitustehnika transport. Meie masinapargis on uus ning täiesti unikaalne madalapõhjaline treiler, millega suudame pakkuda väga laiahaardelist veoteenust nii rasketele kui ülegabariidilistele veostele.

Raskevedude ja ülegabariidiliste vedude veokorraldus eeldab täpset ja kindlat joont, mis algab laua taga veose teekonna marsruudi ning erinevate riskide analüüsimisel ning planeerimisel ja lõppeb autojuhi ning operaatori tööga. Meie ega ka töö tellija ei soovi näha töös seisakuid ega takistusi – ei siseriiklikel ega rahvusvahelistel vedudel. Ütlusel “laev ei oota” on meie töös hoopis teine tähendus ning seetõttu võtame igat tellijat, iga tellimust ja iga vedu äärmiselt tõsiselt ning korraldame selle igat detaili põhjalikult läbi analüüsides.

Meie igapäevasteks tegevusteks on:

 • Suuremõõtmelised ja ülegabariidilised veosed
 • Eriseadmete vedu
 • Põllu -ja metsatehnika vedu
 • Element-ja moodulmajade ning ehitusliku terastoodangu vedu
 • Metallkonstruktsioonide vedu
 • Vajalike veolubade kooskõlastus
 • Saateauto valmidus
 • Vajadusel veomarsruudi uuringud
 • Vajadusel laadimistööde planeerimine
 • Vedu nii Eestis kui mujal Euroopas
 • Teie veose kindlustus CMR näol

Masinapargi eelised

Premium Trans kasutab täiesti uust madalapõhjalist treilerit, mille laadimispinna sõidukõrgus on vaid 325 mm maapinnast! See tagab Teie raskeveostele oluliselt turvalisema pealelaadimise ja mahalaadimise.Lisaks tänu oluliselt madalamale raskuskeskmele on tagatud parem sõidu turvalisus võrreldes tavapärastele tagantlaetavatele 900+ mm laadimiskõrgusega raskeveotreileritele ja platvormhaagistele.

Milleks riskida oma tehnika peale-ja mahalaadimisel “turnides kõrgustesse” kui seda saab teha 3x väiksema riskiga

Veose kindlustus

Omame CMR-kindlustust, uut ja töökorras tehnikat, taadeldud kinnitusvahendeid ning vedusid teostab pikaajalise kogemusega autojuht. See annab annab Teile kui kliendile turvatunde oma veose sihtkohta jõudmise näol.

Ükski koorem ei ole liiga suur, ükski sihtkoht liiga kaugel

Premium Transi jaoks ei oma tähtsust, kui suurt koormat on vaja vedada. Olgu veetavaks kaubaks kas siis kombainid, traktorid, lintkopad, linttraktorid, harvesterid, teerullid, moodulmajad, tuulegeneraatorid või muu eritehnika – Premium Trans muudab teie rasked ja suured veosed väikesteks ja kergeteks ning viib turvaliselt sihtkohta Eestis või mujal Euroopas.